رد کردن لینک ها

انتصاب عضو ارشد نظارت بر شورای سفیران صلح

⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷
واحدخبر:
به گزارش روابط عمومی نهادصلح و سازش عدالت کشور: آقای مهندس حسین غیبی به عنوان عضوارشد نظارت بر شورای سفیران صلح و دوستی در نهادصلح وسازش عدالت کشوراز سوی معاونت اجرایی وهماهنگ کننده نهادصلح وسازش کشور جناب آقای دکتر فرهنگ آزاداندیش منصوب شد.
دراین حکم خطاب به آقای غیبی آمده است: «نظر به تجربیات، قابلیت‎ها و آشنایی جنابعالی در امور نظارتی واجرایی و نیاز جنابعالیدر امور نظارت، به موجب این حکم به عنوان «عضوارشدنظارت برشورای سفیران صلح و دوستی کشور» منصوب می‎شوید/
آقای غیبی پیش ازآن بطور جداگانه  بعنوان عضوشورای سیاستگذاری نهاد صلح سازش استان خوزستان ومدیرگزینش و ارزشیابی نهاددر شهرستان کلانشهراهواز انتخاب شدند.
🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷
بازگشت به بالای صفحه