رد کردن لینک ها

بازدید از هلال احمر شهرستان کارون

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

بازدید مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور
از اردوگاه هلال احمر شهرستان کارون

♻به گزارش روابط عمومی و امور ارتباطات مردمی نهاد اصحاب صلح و سازش کشور یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ دیشب دکترعباس احمدی مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور به همراه حسن غلامی رئیس کل بازرسی نهاد اصحاب صلح و سازش کشور
از وضعیت اردوگاه هلال احمر شهرستان کارون بازدید به عمل آوردند.

⬆روابط عمومی و امور ارتباطات مردمی نهاد🇮🇷

بازگشت به بالای صفحه