رد کردن لینک ها

جلسه معاونت محترم با جناب سرهنگ سیدمعادموسوی فرماندهی سپاه شهرستان کارون

بسمه تعالی
خبر:یکشنبه 2آبان جلسه معاونت محترم نهادصلح وسازش کشور جناب آقای مهندس فرهنگ آزاداندیش باهیات همراه با جناب سرهنگ سیدمعادموسوی فرماندهی سپاه شهرستان کارون ورئیس شورای اسلامی شهرستان کارون جناب آقای مهندس حزباوی در مقرفرماندهی کارون برگزارشد،
دراین جلسه آقای آزاداندیش بنمایندگی از جناب دکتر احمدی مهر دبیرکل نهادکشورحضور داشتند، ضمن تاکیدافتتاح دفترصلح وسازش در منطقه و همکاری سپاه وشورای اسلامی با طوایف واقوام منطقه افزودند: سپاه بدنه نظام است ودرخصوص امنیت وپاسداری همیشه پیشقدم بوده و است ودرخصوص صلح وسازش اقوام و عشایر میتواندتاثیرگذارباشد.
فرماندهی محترم سپاه کارون هم ضمن تشکرازحضور مدیران نهاداستان وکشور درخصوص اهمیت صلح وسازش گفتند: سپاه کارون اولین اقدام خود ارتباط نزدیک با عشایر وبزرگان ومعتمدین منطقه هست و سپاه در خصوص صلح وسازش اقوام ورفع مشکلات چشم پوشی نخواهد کردو درخط مقدم این حرکت فرهنگی حضور دارد.
درپایان جلسه جناب آقای مهندس آزاداندیش به فرماندهی سپاه کارون جناب سرهنگ موسوی و مسئول شورای اسلامی شهرستان کارون مهندس حزباوی لوح سپاه وحکم سفیرصلح اهداء نمودند.

روابط عمومی نهاداصحاب صلح
وسازش عدالت کشور

بازگشت به بالای صفحه