رد کردن لینک ها

دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور با هیئت همراه با تنی از مسئولان قوه قضائیه دیدار کردند

دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور
با هیئت همراه
با تنی از مسئولان قوه قضاییه و دکتر سید سعید حیدری طیب مشاور قوه قضائیه و قاضی ویژه مفاسد اقتصادی کشور
در مجتمع قضایی دادگستری کل استان تهران دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور ارتباطات بین الملل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور.

دکتر عباس احمدی مهر دبیر کل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور

در روز سه شنبه تاریخ : ۱۴۰۱/۳/۳۱

باهمراهی سرهنگ حاج کرم رضا کلانتری عضو شورای سیاستگذاری و نماینده نهاد در کشور

و با حضور سید علی موسوی عضو شورای سیاستگذاری و معاونت امور ارزشیابی
با دکتر سید سعید حیدری طیب مشاور قوه قضاییه و قاضی ویژه مفاسد اقتصادی کشور
در مجتمع قضایی غدیر دادگستری کل تجدید نظر استان تهران حاضر شد و با پرسنل قضایی به دیدار و گفت گو پرداخت.

در این دیدار با تنی از کارمندان و پرسنل قضایی و دکتر حیدری طیب مشاور قوه قضاییه و قاضی ویژه مفاسد اقتصادی کشور و در خصوص فعالیت های گسترده نهاد و گزارش عملکرد سالیانه فعالان و دبیران سایر شهرستان ها و استان های کشور

در خصوص صلح و سازش و اتحاد مذاهب و معرفی چهره صلح طلبانه ملت ایران به دنیا و کاهش خشونت های اجتماعی و کاهش پرونده ها به دستگاه قضایی و دغدغه های خود ناشی از عدم حمایت قوه قضاییه از سفیران صلح و سازش ریش سفیدان و معتمدین،مطرح و خواستار حمایت دستگاه قضایی شدند

جناب آقای دکتر سید سعید حیدری طیب با دیدن گزارشات و عملکرد مثبت و خوب اعضای نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور
دکتر حیدری طیب ابراز خرسندی و امید واری در خصوص فعالیت های گسترده نهاد در سطح ملی کردند
و اعلام حمایت همه جانبه خود و اعضای قوه قضائیه را از نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور را نمود
و قول مساعدت های لازم در این خصوص را دادند.
در پایان احکام نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور بصورت جداگانه به آقایان:

دکتر سید سعید حیدری طیب مشاور قوه قضاییه و قاضی ویژه مفاسد اقتصادی کشور
بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و ناظر عالی نهاد در کشور

دکتر شهرام لرستانی
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران.
بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و ناظر عالی نهاد در کشور.

سرهنگ دکتر شهریار رنجبر معاونت حقوقی امور مجلس و دولت در ستاد ناجا کل کشور
بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و ناظر عالی نهاد.
سرهنگ پاسدار حاج کرم رضا کلانتری
بعنوان مشاور عالی و عضو شورای سیاستگذاری و نماینده نهاد در کشور.

مهندس سیدعلی موسوی بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و معاونت ارزشیابی نهاد در کشور.

دکتر جهانبخش امینی معاونت
سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و ناظر عالی نهاد
احکام انتصاب
توسط دکتر عباس احمدی مهر
دبیر کل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور اعطاء گردید.

بازگشت به بالای صفحه