رد کردن لینک ها

اعضا نهاد

مدیر کل

دکتر عباس احمدی مهر

ریاست مرکز مجاز علوم فنون همسطح سازی موسسه
بین المللی آرمان سازان دانش آفرین
دارای مدرک دکتری از دانشگاه گرجستان
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دارنده  دیپلم صنایع دستی در رشته جواهر شناسی
دارای دیپلم افتخار کارگردانی از بنیاد علوم فنون
بین المللی  دانش پژوهان
مشاهده رزومه کامل
بازگشت به بالای صفحه