رد کردن لینک ها

رهایی و آزادی جوان زندانی محکوم به قصاص

رهایی و آزادی جوان زندانی محکوم به قصاص از ایل سکوند قوم لر در استان خوزستان با وساطت و محوریت و مجاهدتهای فی سبیل الله الزعیم المجاهد شیخ علی بن ناصر آل نبهان بنی ضبه
🔹 بحمدلله رهایی و آزادی جوان  زندانی محکوم به قصاص از ایل سکوند قوم لر در استان خوزستان پس از ۵/پنج سال،
 با وساطت و محوریت و  مجاهدتهای فی سبیل الله چهره جوان ملی و بین المللی مردمی صلح جناب الزعیم المجاهد شیخ علی بن ناصر آل نبهان بنی ضبه نماینده بین المللی نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور در مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ بنحو شایسته ای صورت پذیرفت.
🌏روابط عمومی نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور🌏
بازگشت به بالای صفحه