رد کردن لینک ها

روز جهانی قدس

پایگاه اطلاع رسانی دکتر عباس احمدی مهر

به مناسبت روز جهانی قدس

حضور دکتر عباس احمدی مهر
دبیر کل نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور
در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین وشورای مقاومت اسلامی
با همراهی جناب سرهنگ سید ناصر موسوی نژاد
با حاج آقای داوودی دبیر و رئیس جمعیت دفاع از ملت فلسطین و شورای مقاومت اسلامی استان خوزستان
دیدار کردند و روز جهانی قدس را به ایشان و ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین و مسلمانان جهان را تبریک گفتند.

 

http://www.drabbassahmadimehr.com

بازگشت به بالای صفحه