رد کردن لینک ها

گزارش های ویدیویی


سخنرانی دکتر عباس احمدی مهر در جمع سفیران صلح و سازش کشور

سخنرانی دکتر عباس احمدی مهر در جمع سفیران صلح و سازش کشور

سخنرانی دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور در جمع سران عشایر عرب و طوایف ایل غیور بختیاری و قشقایی

دیدار اعضاء نهاد اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت استان خوزستان و کشور
به نمایندگی از جناب آقای دکتر عباس احمدی مهر دبیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور
از پرسنل سبز پوشان نیروی انتظامی و ( راهنمایی و رانندگی وکلانتری ها) و پرسنل سطح شهر و مراکز انتظامی

بازگشت به بالای صفحه