رد کردن لینک ها

جشنواره پیوند همدلان آسمانی

حضور دکتر عباس احمدی مهر

مدیر کل نهاد اصحاب صلح و سازش عدالت ایرانیان و هیئت همراه در سومین جشنواره پیوند همدلان آسمانی
ویژه ۱۰۰زوج بهشتیان زمینی
در شهرک نفت سالن اجتماعات شرکت نفت.

باهمکاری و مشارکت موسسه همدلان مهر آفرین کوثر خوزستان.

دوشنبه ۱۲آذرماه ۱۳۹۷

مصادف با روز جهانی توان خواهان

بازگشت به بالای صفحه