رد کردن لینک ها

جلسه معارفه حزب عدالت طلبان

جلسه معارفه حزب عدالت طلبان ایران اسلامی دوشنبه شب مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

باحضور سید شکرخدا موسوی نماینده اسبق شهر اهواز ، باوی ، حمیدیه ، کارون در مجلس شورای اسلامی.

دکتر احمد عامری دبیر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان .

دکتر احمدی معاونت سیاسی اجتماعی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان

سرهنگ حیات بهرامپور معاونت بارزسی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان.

مهندس عبدالرحیم خسروی معاونت اقوام حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان.

دکتر خسرو ابازی معاونت اقتصادی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان

دکتر مرادی معاونت دانشگاهیان حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان.

مهندس علی قاسمی معاونت اجرایی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استلن خوزستان.

مهندس عبدالرحیم خسروی م دبیر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی شهرستان ایذه.

دکتر عبدالرحمان علوی
معاونت هماهنگی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی استان خوزستان

بعنوان مسئولان حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در استان خوزستان منصوب شدند

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

بازگشت به بالای صفحه