رد کردن لینک ها

دیدار مدیر نهاد و رئیس مرکز آرمان سازان

جلسه و دیدار با جناب آقای دکتر احمدی مدیرکل نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.
بعد از ظهر روز پنج شنبه جناب آقای مهندس عبدالخانی با همراهی جناب آقای مهندس احمدی راد با حضور در دفتر  مدیرکل نهاد
 جلسه و دیدار با دکتر احمدی داشتند.
این جلسه پیرامون حل پرونده  قضایی و اصلاح بین تو طائفه برگزار گردید.
تا اعضاء نهاد  صلح و سازش جهت حل پرونده و اختلاف ورود داشته باشند.
روابط عمومی و امور ارتباطات مردمی نهاد اصحاب صلح و سازش کشور.
بازگشت به بالای صفحه