رد کردن لینک ها

edalat-1898304807-01

حکم جانشین معاونت امور محرمانه جناب آقای نجم اسلامی نیا

کلیه مدارک صادر شده دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه رسمی می باشند.

نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور

صلح و سعادت وعدالت، پیام نو و روشن ملت ایران برای همه ی ملت هاست. مقام معظم رهبری.

حکم انتصاب

برادر ارجمند جناب آقای نجم اسلامی نیا

به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ به مدت یکسال به سمت

جانشین معاونت امور محرمانه

در نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت در کشور منصوب میشوید.
امید است با در نظر داشتن اهمیت امر صلح و سازش و اجرای عدالت و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی همراه باسرعت عمل لازم موفق و موید باشید.‌

دبیر کل
نهاد بین المللی اصحاب صلح سازش ندابخشان عدالت کشور

بازگشت به بالای صفحه